شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
مرصاد
خوب معلومه ديگه بخاطر شاهچراغ (ع) بعد از مشهد و قم سومه ... البته نكات يادداشت شما هم مفيد و ارزشمنده
mp3 player شوکر
شهريار-16
رتبه 0
0 برگزیده
82 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شهريار-16 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top